Praktijkondersteuner Somatiek

Uw huisarts werkt samen met een praktijkondersteuner somatiek (afgekort POH S) bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen.

Chronische aandoeningen zoals diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten (of een risico daarop), longziekten (astma en COPD) worden door een speciaal opgeleide praktijkondersteuner (POH) in onze praktijk gezien of bij uw thuis.

Ook kan de praktijkondersteuner een rol spelen bij het begeleiden van kwetsbare ouderen en van mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn. 

De praktijkondersteuner werkt altijd onder verantwoordelijkheid  en begeleiding van uw huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap en de Houtense Zorgprogramma’s zijn hierbij leidend.

Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. De meeste van deze controles worden door de POH gedaan. Ook geeft zij voorlichting over de ziekte en het omgaan daarmee. De POH heeft verschillende spreekuren.

Er zijn geen kosten verbonden aan de consulten bij de POH. Deze worden volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering.  Een praktijkondersteuner geeft goede zorg, heeft meer tijd voor u dan de huisarts en is sneller en dicht bij huis.