Beweegspreekuur met fysiotherapie

Het beweegspreekuur is een samenwerking tussen de huisarts en de fysiotherapeut. Ze kijken samen naar de patiënt met problemen aan het bewegingsapparaat. Deze werkwijze leidt tot snel overleg en een gedeelde diagnose. Met positief effect dus voor de patiënt, de huisarts en de fysiotherapeut.   Gezamenlijk wordt bekeken wat het beste vervolgbeleid of behandelplan is in de eerste lijn. Dit kan gerichte fysiotherapie zijn, medicatie, afwachtend beleid etc. Het doel is patiënten eenmalig te zien, of eventueel kortdurend terug te zien.

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het Beweegspreekuur. Deze afspraken vallen onder de basisverzekering. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken. Het is vergelijkbaar met wanneer u naar de huisarts gaat voor een reguliere afspraak.