Injectietherapie en kleine chirurgie

indien nodig kunnen we klachten van mensen verhelpen met kleine chirurgische verrichtingen en/of injectietherapie.

In sommige situaties kan het nodig zijn om in de praktijk een chirurgische ingreep te verrichten of klachten met een injectie te behandelen. Bespreek met uw arts of dit mogelijk is.