Huisregels

  • We behandelen elkaar met respect.

  • Agressie, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Discriminatie, beledigingen, schelden, schreeuwen worden als agressief gedrag aangemerkt. In uiterste gevallen zijn we genoodzaakt hiervan melding te maken bij desbetreffende instanties indien er sprake is van agressie tegen hulpverleners.

  • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.

  • De assistente vraagt u naar de reden van komst. Dit is om de ernst in te kunnen schatten en u beter te kunnen helpen.

  • Als u merkt dat dingen niet goed gaan in de wachtkamer, verzoeken wij u dit te melden bij de balie. Wij kunnen hierop dan actie ondernemen.